Volné pozice

V současné době jsou volné následující pozice:

Bc. a Mgr./Ing.

Potenciální kandidáti nás mohou kdykoliv kontaktovat. Detaily jednotlivých projektů budou řešeny individuálně.

Ph.D.

V roce 2023 budou otevřeny dvě Ph.D. pozice. Zájemci mohou kontaktovat přímo Dr. Kaletu, anebo se o pozici ucházet online.

1. Multifotochromní molekulární stroje

Propojením dvou a více různých fotospínačů (molekul, jejichž geometrii lze reverzibilně spínat působením světla) budou získány komplexní multifotochromní systémy. Působením světla o vhodné vlnové délce pak mohou být selektivně aktivovány/spínány jejich jednotlivé části (spínače a jednosměrné molekulární motory). Cílem Ph.D. projektu je příprava a studium těchto unikátních molekul a jejich případné použití pro konstrukci funkčních prototypů molekulárních strojů. Pozornost bude soustředěna jak na různé kombinace fotospínačů, tak na způsob jejich vzájemného propojení (ortogonální vs. neortogonální).

2. Molekulární pohonné jednotky

Cílem Ph.D. projektu je příprava a studium unikátních světlem aktivovatelných systémů se zamýšleným použitím jako plně syntetické pohonné jednotky. Funkčním srdcem těchto struktur budou světlem poháněné molekulární motory, jejichž princip je inspirován bakteriálními pohonnými jednotkami. Speciální pozornost bude soustředěna na korelaci struktury a fyzikálně-chemických vlastností získaných systémů.