Podpora

•    Multikomponentí molekulární stroje, (2023-2027, MŠMT, Inter-Action, LUAUS23144).


•    Mohou světlem poháněné molekulární motory pohybovat mikroskopickými objekty? (2020-2022, GAČR, 20-13745S)


•    Když cucurbit[n]urily potkaly molekulární tyčinky - návrh, syntéza a charakterizace supramolekulárních strojů v pevné fázi. (2020-2022, MŠMT, Inter Action)


•    Institucionální podpora ÚOCHB pro juniorské výzkumné skupiny. (2019–2024)


•    Self-Assembled Arrays of Molecular Rotors and Motors, (2018, ÚOCHB, Překlenovací grant).